image

KAZIMIERZ WLAZŁO

Obsługę prawną we własnej Kancelarii rozpocząłem w kwietniu roku 1999. Po dziesięcioletnim funkcjonowaniu w administracji rządowej i samorządowej Radomia i bardzo rozmaitym poziomie satysfakcji osiąganej na tym polu zdecydowałem, że warto wrócić do zawodu wyuczonego. Odnalazłem kwit poświadczający, iż jeszcze w roku 1989 zdałem z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, zawiadomiłem Izbę w Kielcach o zamiarze podjęcia praktyki radcowskiej w ramach kancelarii i …. zacząłem poszukiwanie zleceń. Tak to jakoś trwało kilka tygodni (a może miesięcy), ale – gdy tylko okazało się, iż – mimo przeszłości polityczno – administracyjnej – posiadam realne kompetencje (co początkowo często wzbudzało u moich interlokutorów autentyczne zdumienie), zgromadziłem komplet stałych klientów w liczbie całkowicie satysfakcjonującej jak na jednoosobowy zespół radcowski.

W roku 2003 nadeszła pora, aby moją praktykę trochę uporządkować, stworzyć biuro, podnieść nieco radcowską przyłbicę. I tak oto pojawił się w Kancelarii pierwszy współpracownik – Witold Sawa – specjalista w zakresie obsługi administracyjnej transportu drogowego. Po kilkunastu miesiącach okazało się, że nie sposób dalej działać bez świeżych sił. W efekcie nastąpiły bardzo udane wzmocnienia kadrowe. Propozycję wspólnej pracy przyjęła Marta Staszowska, a – rok później – Łukasz Kulesza. Oboje wnieśli nie dający się przecenić potencjał aktualnej, głębokiej wiedzy, pracowitości (Marta), otwartości na nowe pola obsługi (to raczej domena Łukasza). Po zakończeniu przez nich z sukcesem aplikacji radcowskich w kieleckiej OIRP, co nastąpiło w czerwcu roku 2011,z sukcesem się usamodzielnili..

Za to Kancelarię wzmocniły: Aneta Guza – Wójtowicz, Aneta Szumowska, Agnieszka Kęcel – Burek. To absolutnie nie jest koniec wyliczanki ! Bo później nasze grono powiększyło się w stopniu nie dającym się opisać w krótkiej notce. Zapraszam do lektury notek o wszyskich członkach „drużyny KPG”. Tak więc całym dużym (i młodym) zespołem oddajemy się praktykowaniu prawa w zakresie wyznaczanym potrzebami naszych klientów, ku ich jak najpełniejszej satysfakcji. Od maja 2017 działamy już w formie spółki partnerskiej z Anetą Guzą-Wójtowicz. Dlatego cały zespół Kancelarii odnajdziecie Państwo na stronie Naszej spółki partnerskiej, do której link zamieszczam na stronie głównej i poniżej.

http://www.kancelariakpg.pl/

Mimo wszystko staram się pamiętać, iż nie żyje się, aby pracować, ale pracuje się, aby żyć. Dlatego stawiam sobie zadanie systematycznego uzupełniania na stronie kancelarii zakładki „Po pracy”, która znalazła się tu na moje osobiste życzenie.

Kontakt: tel. (+48) 602 247 185; e-mail: kazimierz.wlazlo@kancelaria-wlazlo.pl