DZIAŁALNOŚĆ
8 stycznia 2020

admin No Comments

Nasza kancelaria świadczy darmowe doradztwo prawne na rzecz Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu. Z porad prawnych  mogą korzystać organizacje pozarządowe i grupy inicjatywne, korzystające ze wsparcia organizacyjnego  Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu

http://www.radom.pl/_portal/12762697674c1254c7a962f/Bezpłatne_porady_prawne_dla_NGO.html

W tym miejscu należy wspomnieć, iż Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2010 roku, w sprawie I FSK 326/09, uznał, iż nieodpłatne świadczenie usług prawnych pro bono nie powinno podlegać opodatkowaniu VAT.

Informacja o naszym zaangażowaniu „pro bono” podała Gazeta w Radomiu:

http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219,8013333,Wtorkowe_porady_prawne__Za_darmo.html

Mamy daleko idącą nadzieję, że – wspólnie z innymi kancelariami prawnymi radomskich radców prawnych i adwokatów – przybliżymy korzystanie z prawa organizacjom pozarządowym, które przecież z reguły działają również pro bono, jak i konkretnym osobom potrzebującym wsparcia na tym polu.

W uzupełnieniu informacji o obecności w mediach warto zauważyć, że doczekaliśmy się też krytyki. Nie zniechęca nas to w żadnym wypadku, bo przecież dowód, że postrzegają nas nie tylko sympatycy, możemy przyjąć wyłącznie jako dodatkowy splendor. Dziękujemy za to znanemu radomskiemu blogerowi – Panu Radnemu B. Karasiowi:

 http://radom.blox.pl/2010/11/Precz-z-komuna-jezyk-milosciTa-ostatnia.html ;

http://radom.blox.pl/2010/11/Zasiali-wiatr-zebrali-burze-Dwa-groby-do.html

Trochę nadwrażliwie dopatrzył się w pomocy pro bono wątków politycznych, ale – niech tam ! Już dawno dostrzegłem, że poza polityką toczy się całkiem normalne życie. I innym też życzę doświadczenia tej miłej refleksji. Oczywiście bez względu na poglądy, partie, koalicje, formacje, ruchy, frakcje…

Udostępnij: